Permohonan Pengampu MKDU Kelas R3 (Antara) Semester Genap Tahun Akademik2019/2020

Kepada

Yth:      Bapakllbu  Pengampu MKDU UniversitaMercu Buana Yogyakarta di Yogyakarta

,Dengan hormat,

Berkenaan dengan penyelenggaraan  Perkuliahan MKDU pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 untuk kelas R3 (Antara) di Kampus 3 Universitas Mereu Buana Yogyakarta, yang akan diselenggarakan pada 23 Juli 2020 s/d 12 Agustus 2020, maka kami mohon bapak/ibu berkenan untuk mengajar mata kuliah tersebut. Adapunjadwal perkuliahan terlampir.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *